[Bảo trì & Cập nhật] Fortnite phiên bản 1.7.2 – Ngày 18/10/2017

Fortnite cập nhật phiên bản 1.7.2

Image result for fortnite

Thời gian bảo trì dự kiến: Bắt đầu từ 16h – Ngày 18/10/2017
Lưu ý:
– Trong suốt thời gian bảo trì game thủ không thể truy cập vào Server
– Chúng tôi sẽ cập nhật chủ đề này với bất kỳ thông tin bổ sung nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *